Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς

Το στυλ της ζωής μας έχει αλλάξει λόγω διαφόρων παραγόντων, έτσι ο χρόνος εκπαίδευσης που μπορεί να αφιερώσουν οι γονείς στα παιδιά σε κοινωνικά και συναισθηματικά θέματα να έχει μειωθεί.

Το ψηλό κόστος διαβίωσης έχει αναγκάσει και τους δυο γονείς να δουλεύουν, έτσι η επίβλεψη των παιδιών και ο ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά έχει μειωθεί.

Οι μητέρες εκτός της εργασίας τους, έχουν τις δουλειές του σπιτιού, να μαγειρέψουν, να διαβάσουν με τα παιδιά, άρα υπάρχει περαιτέρω έλλειψη χρόνου διότι η μητέρα έχει πιο βεβαρυμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν πολλές μονογονεϊκές οικογένειες, όπου ο ρόλος του γονέα πιέζεται ακόμη περισσότερο από χρονικά πλαίσια, διότι μόνο ένα άτομο φροντίζει τα παιδιά.

Η τεχνολογία, η τηλεόραση, οι κινητές συσκευές και οι κονσόλες παιγνιδιών (PlayStation, ΧBox, κλπ) έχουν απομονώσει τα παιδιά στα υπνοδωμάτιά τους, με αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ώρα που η οικογένεια περνούσε μαζί.

Στη εποχή που ζούμε τα παιδιά μας κάνουν παρέα με παιδιά από πολλές χώρες και διαφορετικές κουλτούρες. Υπάρχουν δυσκολίες στο πώς βλέπουν τα παιδιά μας τα άλλα παιδιά και πώς αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα.

Οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας έχουν αλλάξει. Οι γονείς έχουν γίνει υπηρέτες των παιδιών τους. Αντί τα παιδιά να θέλουν να κάνουν περήφανους του γονείς τους, τώρα οι γονείς προσπαθούν να σταθούν στο ύψος των προσδοκιών των παιδιών τους. Οι γονείς προσπαθούν να «εξαγοράσουν» την καλή συμπεριφορά με την αγορά διαφόρων υλικών πραγμάτων (παιγνιδιών, κλπ).

Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στο Manners4Minors και μείνετε ήσυχοι

Θα βοηθήσει τα παιδιά σας να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες

Στους γονείς δίνεται το θεματολόγιο της κάθε ενότητας που παρακολουθούν τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη των παιδιών κάθε βδομάδα. Μέσα από τα βιβλία των παιδιών, οι γονείς θα μπορούν να βαθμολογούν τα παιδιά για το κάθε θέμα της ενότητας. Το Manners4Minors είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.