Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς

Το στυλ και οι ρυθμοί της ζωής μας έχουν αλλάξει λόγω διαφόρων παραγόντων, με αποτέλεσμα η μετάδοση της σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς και των καλών τροπών από εμάς στα παιδιά μας να έχει αλλοιωθεί

Το ψηλό κόστος διαβίωσης έχει αναγκάσει και τους δυο γονείς να δουλεύουν, έτσι η επίβλεψη των παιδιών και ο ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά έχει μειωθεί.

Οι μητέρες εκτός της εργασίας τους, έχουν τις δουλειές του σπιτιού, να μαγειρέψουν, να διαβάσουν με τα παιδιά, άρα υπάρχει περαιτέρω έλλειψη χρόνου διότι η μητέρα έχει πιο βεβαρυμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν πολλές μονογονεϊκές οικογένειες, όπου ο ρόλος του γονέα πιέζεται ακόμη περισσότερο από χρονικά πλαίσια, διότι μόνο ένα άτομο φροντίζει τα παιδιά.

Η τεχνολογία, η τηλεόραση, οι κινητές συσκευές και οι κονσόλες παιγνιδιών (PlayStation, ΧBox, κλπ) έχουν απομονώσει τα παιδιά στα υπνοδωμάτιά τους, με αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ώρα που η οικογένεια περνούσε μαζί.

Στη εποχή που ζούμε τα παιδιά μας κάνουν παρέα με παιδιά από πολλές χώρες και διαφορετικές κουλτούρες. Υπάρχουν δυσκολίες στο πώς βλέπουν τα παιδιά μας τα άλλα παιδιά και πώς αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα.

Οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας έχουν αλλάξει. Οι γονείς έχουν γίνει υπηρέτες των παιδιών τους. Αντί τα παιδιά να θέλουν να κάνουν περήφανους του γονείς τους, τώρα οι γονείς προσπαθούν να σταθούν στο ύψος των προσδοκιών των παιδιών τους. Οι γονείς προσπαθούν να «εξαγοράσουν» την καλή συμπεριφορά με την αγορά διαφόρων υλικών πραγμάτων (παιγνιδιών, κλπ).

Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στο Manners4Minors και μείνετε ήσυχοι

Θα νοιώσετε τη διαφορά στην αλλαγή της συμπεριφοράς και των τρόπων τους από τα πρώτα κιόλας μαθήματα

Γονείς, θα εμπλακείτε στην αλλαγή αυτή! Σας δίνεται το θεματολόγιο της ενότητας που παρακολουθούν τα παιδιά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε και να συμμετάσχετε στην εξέλιξη των παιδιών σας κάθε βδομάδα. Σας δίνονται οδηγίες για χρήση δωρεάν mobile app όπου θα μπορείτε να βαθμολογείτε την συμπεριφορά και τους τρόπους των παιδιών σς και να τους ανταμείβετε ή όχι ανάλογα. Σημειώστε ότι «ανταμείβω» δεν σημαίνει πάντα αγορά υλικών πραγμάτων, υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανταμοιβής των παιδιών.