Τι είναι το Manners4Minors

Το Manners4Minors είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα Σωστής Κοινωνικής Συμπεριφοράς και Καλών Τρόπων για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου. Ξεκίνησε το 2007 και υλοποιείται σε πάνω από 50 κέντρα παγκοσμίως.

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να αισθάνονται την αγάπη και την αποδοχή και ότι η συμπεριφορά και οι τρόποι τους είναι αρεστοί από γονιούς, δασκάλους, φίλους, κλπ. Αυτό στηρίζεται στην ανάγκη του παιδιού να γίνει αποδεκτό. Με βάση την έννοια της αποδεκτικότητας, το Manners4Minors ωθεί τα παιδιά στο να δεχτούν τη σημασία της σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς και των καλών τρόπων, δημιουργώντας παιδιά τα οποία οι άλλοι θα θέλουν να συναναστρέφονται, να παίζουν και να είναι γύρω τους.

Το Manners4Minors είναι ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει την ζωή και θα επηρεάσει πολλά παιδιά. Θα επηρεάσει την ικανότητα τους να γίνουν αποτελεσματικοί πολίτες και μελλοντικοί ηγέτες. Στο Manners4Minors συζητούμε συναισθηματικά, κοινωνικά, προσωπικά και σχολικά θέματα. Καθορίζουμε ένα υγιές σύστημα αξιών του παιδιού.

Τι κερδίζει ένα παιδί που παρακολουθεί το Manners4Minors

Τα παιδιά θα έχουν...

Καλοσυνη
100%
Σεβασμο
100%
Αυτοεκτιμηση
100%
Συμπονια
100%
Ενσυναισθηση
100%

Τα παιδιά μαθαίνουν…

να λαμβάνουν υπόψη τα άλλα άτομα γύρω τους

να είναι πρόθυμοι έτσι ώστε οι γύρω τους να είναι ευχαριστημένοι

να κάνουν έξυπνες και ώριμες επιλογές

να σκέφτονται πριν δράσουν

να αναπτύσσουν τη συνείδησή τους

Όλα τα οφέλη μένουν στο παιδί μετά το τέλος της εκπαίδευσής του, όσα χρόνια και αν περάσουν